Språkpolisen

Östgötamål – språkcharmören eller rena ”bonndialekten”?

Ryggar du baklänges när du hör någon prata östgötska eller tycker du att de utdragna öööö:na och åååå:na är supercharmiga? Det råder som bekant delade meningar om det ökända östgötamålet och är du en inbiten östgöte kan det vara mycket svårt att göra dig av med dialekten. Helt klart är den full av humor och det går inte att undgå att dra på smilbanden när man hör den.

 Det finns mycket som är typiskt för östgötska. För det första går det inte blixtsnabbt när de pratar och för det andra älskar östgötar att öppna upp munnen när de talar, speciellt beträffande vokalerna. Att dra ut på vokalerna ordentligt är en guldregel hos den infödda östgöten och typiskt för dialekten i allmänhet.

Östgötska Dä ä så dä äää, dööhh – en östgötsk språklektion!

Låt kika på de 5 östgötska budorden att gå efter om du vill lära dig denna ”joliga dialääkt”.

Anpassa ”bräket” efter stad

Östgötskan blir mer eller mindre bräkig ju mer ut på landsbygden du kommer. I Linköping där det är lite mer akademiskt och Universitetssjukhuset utgör en stolthet, tenderar det östgötska bräket att bli lite mer nedtonat. Kommer du till Norrköping, där arbetarklassen har slagit rot, så lär du höra mer av både ÖÖÖna och OEEna (ersätter R).

E blir Ä var du än är

E-uttalet i östgötska förekommer i stort sett inte. I stället används ä för det mesta, vilket många tycker ger ett bonnigt avtryck. Häj på däj!

Rulla L:et till max

Bokstaven L är en viktig del inom östgötskan. Det är tjockt och känns nästan som du rullar det i munnen, i synnerhet när det ligger mitt i en mening eller är ett dubbel-L.

Östgötens egen verbversion

Böj verbet genom att göra ett kort e-ljud i stället för ”a”. Skriva = skrive, tala = tale osv.

”Man” byts ut mot ”en”

I Östergötland är det vanligt att säga en i stället för man. ”Dä ä så en baxner” (Det är så man baxnar). En får tacke! (Man tackar)

Så kännetecknas en tvättäkta östgöte

Självklart ska denna artikel inte verka fördomsfull, men lite sanning ligger det ändå bakom påståendet.

En inbiten östgöte avslutar ofta meningar med döhh eller vahh, alternativt o däää. Kolmården och Smultronstället i Söderköping är ett måste på sommaren. IFK Norrköping är heligt för en fotbollsälskande östgöte. Det är en dödssynd att jämföra Norrköping med Linköping eller vice versa, beroende på vilken stad du kommer ifrån. Corren eller NT likställs med DN eller SvD.