Språkpolisen

Nya svenska ord klingar bekanta

Syssna, Animoji, Antivaxxare, ASMR samt Cybersoldat är några av många nya ord i det svenska språket som gjort entré. Allt fler nya ord som gör entré i det svenska språket har en gemensam sak med varandra, de är oftast sammansättningar.

Ett flertal nya ord har kommit att få ta del i det svenska språket. Varje år utser Språkrådet i Sverige en lista som talar om vilka nya svenska ord som har kommit att göra entré. Detta kan vara helt nya ord, ord som är bekanta som kommit att få ett genomslag eller så kan det handla om ett ords stavning. Ett praktexempel är svensk stavning av kasino där Svenska Akademins ordlista talar om att det korrekta sättet är att stava detta med ett k och inte med ett c.

Nya ord i ordlistan

I det svenska språket kan du nu ta del av nya ord som kommit att få ett starkt genomslag. Många klingar bekanta och nyttjas flitigt. Animoji, Antivaxxare, ASMR, Smygflyga, Popcornhjärna, Övervakningsekonomi, Klimatnödläge, Benim, Cybersoldat, Dra åt helvete- kapital, Hjärtslagslag, Källtillit, Menskonst och Tågskryta. Detta är några av de många nya svenska orden som kommit att få genomslag och ta plats i det svenska språket. Och detta är ord som gör sig relevanta med de förhållanden som världen nu lever under och befinner sig i. Många av orden beskriver de kritiska situationer vi nu befinner oss i där Coronapandemin samt klimatet är i fokus.

En gemensam grund

Tycker du att många av de nya orden klingar bekanta? Vanligtvis kan nya ord i det svenska språket upplevas krångliga, helt utan en grund och som oerhört svåra att tyda en betydelse när de läses upp. De nya orden som kommit att göra entré har en gemensam grund. De är sammansättningar. Sammansättningar av två ord. Animoji som betyder att en emoji är utformad och skapad utifrån en persons ansikte, Antivaxxare som är en person som motsätter sig vaccinering i rädsla för negativa konsekvenser, Cybersoldat som är en person online som önskar bekämpa digitala hot. Detta är alla sammansättningar av två ord som skapar en ny betydelse. Syssan är också det ett exempel som är sammansättning av orden lyssna och se för att skapa ett ord vars betydelse är att lyssna med synen. De nya orden som idag gör entré i det svenska språket är allt oftare uppbyggd på detta sätt.