Språkpolisen

Termer som är viktiga att förstå

Det är olika betydelse och innebörd i olika ekonomiska termer, säger språkpolisen. Något som är viktigt att ha koll på när man är en vuxen medborgare i vårt land.

 

ungdomarSvenskar må vara bäst i världen på ekonomi, något som det skrivs om i en artikel i Dagens Industri, men trots detta saknar många unga i Sverige tillräcklig kunskap om allt från amorteringar till räntor och lån. Begrepp och termer som är viktiga att ha koll på, särskilt om man vill klara sig själv som ny, myndig medborgare. Språkpolisen reder därför här ut begreppen litet, läs vidare.

Sverige delar förstaplatsen

I en stor global ranking av invånares ekonomikunskaper delar Sverige förstaplatsen tillsammans med de två andra skandinaviska länderna Norge och Danmark. Det är norra Europa som dominerar listans tio i topp, medan Albanien, Afghanistan och Jemen är länder som ligger i den absoluta botten. Det som kan konstateras är dock att hög kunskaper inom ekonomi är betydligt vanligare bland rika och välutbildade personer. Dessutom är Sverige bland de rika länder som har växande, stark ekonomi. Något som OECD uppger i sin årliga rapport. I en artikel i Expressen.

Bra termer att förstå

  • Det som kan vara bra att lära sig, om man inte redan kan det, är enligt oss på Språkpolisen:
  • Amortering – Är avbetalningen du gör på ett lån varje månad. Vanligtvis med avgifter och ränta.
  • Annuitet – Innebär att du betalar av samma belopp varje månad. Det justerar det totala beloppet med amortering och ränta till att bli samma varje månad. I början av löptiden kommer då amorteringsdelen av avbetalningen vara mindre.
  • Rak amortering – innebär motsatsvis att du själva amorteringskostnaden är samma från första början och hela tiden till lånet är avbetalat. Utöver amortering tillkommer ränta och eventuella avgifter. Rak amortering är i längden billigare än annuitet.

Det här med amortering och annuitet är saker som förmodligen inte många har speciellt bra koll på. Dålig kunskap kan alltid utnyttjas – exempelvis av vissa smslåneföretag som erbjudit väldigt korta lån till väldigt hög ränta. När kunden sedan inte har kunnat betala av lånet i tid har kunden istället erbjudits en förlängningskostnad – som är en ren räntekostnad utan amortering. Eftersom du inte amorterar utan bara betalar ränta för att skjuta upp avbetalningen ökar chansen att fastna i en skuldfälla. Förlängningskostnaderna är förrädiska eftersom de ofta framgår som en ganska liten summa.  Om du jämför den med räntekostnaden för sundare lösningar blir dock skillnaden tämligen stor. SmslånOnline förklarar på ett bra sätt vad smslån är, vad problemen består och har bestått i i samt vad som är sant eller falskt gällande smslån. Bra kunskap för den moderna konsumtionslånaren!

Mer termer och mer info finns att läsa och hämta på den oberoende konsumentsidan Hej Konsument.