Språkpolisen

Fint som snus – snus på olika språk

Snus brukar främst vara förknippat med Sverige. Dock används snus i flera länder såsom Ryssland, Danmark, Finland, Norge och USA till viss del. Snuset börjar visserligen leta sig in i andra länder där det är på provtur, så att säga. Frågan är, hur benämns snus i de olika länderna? Är snus ”snus” överallt eller anpassar man ordet till sitt eget språk?

För att reda ut hur ordet snus har uppkommit och hur man namnsätter det idag, så är det en bra idé att gå tillbaka till snusets historia, eftersom den faktiskt inte alls börjar i Sverige. För lite extra trevlig läsning kan du även gå in på https://snusers.se/ för att se vilka olika sorters snus som finns tillgängliga.

snus på olika språkSnus, snuff eller schnauze?

I Sverige har snus varit på tal sedan 1600-talet. Då var det emellertid luktsnus det handlade om. Det snuset, i sin tur, började användas i Spanien och Frankrike redan under 1500-talet i form av luktsnus. Luktsnuset ”sniffades” och blev mycket populärt bland kungligheter som blev av med sin huvudvärk. Ordet snus som kom att uppstå i det svenska språket, härstammar troligtvis från tyskan och ordet ”schnauze” som kan översättas med nos. Idag kallas det Schnauftabak.

Den första gången snuset överhuvudtaget sågs, var under 1400-talet hos indianerna som använde det för medicinska anledningar och för att återfå lugnet vid stressfyllda moment. Det var Christoffer Columbus som fick upp ögonen för detta bruna njutningsmedel på sina upptåg över Atlanten.

Under 1800-talet började munsnuset ta fart i Sverige och luktsnus ingick i det allmänna ordet ”snus”.

Snuff – den engelska versionen

Eftersom snus numera är ett urtypiskt svensk uttryck och också något som många svenskar gör, har ordet letat sig in i engelskans där många faktiskt använder ”snus”. Dock har det amerikaniserats en aning och kallas ofta för ”snuff”. Anledningen är att snuff också förekommer på svenska som luktsnus. På engelskan har man inte lagt någon större vikt vid vilket typ av snus det är, utan använder samma ord till allt. Det går emellertid också att höra orden ”chew” och ”dip”. Allteftersom snuset sprider sig i världen kommer förmodligen nya ord ta vid. Olika nyare varianter bäddar också för andra namn.